Агенция за недвижими имоти Сигма Д
Агенция за недвижими имоти Сигма Д + Добави нова обява
Политика на поверителност ПУБЛИКУВАЙ ОБЯВА
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Събиране и използване на лични данни
Добрич Плюс събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на сайта за изпълнение на предоставяне на услугите по визуализиране на публикуваните от посетителите обяви.

Как събираме всички лични данни?
Публикуването на обява в сайта Добрич Плюс не изисква регистрация. В тази връзка, информация от Вас се събира, когато се извърши публикуване на обява.

Каква лична информация събираме
Събираната информация може да включва: имената Ви, физическият Ви адрес, електронния Ви адрес, телефонният Ви номер, IP адреса на компютъра Ви, часа и датата, размерът на прехвърлените данни, уебсайта, от който сте дошли до нашия сайт, както и информация за операционната система и браузера, които използвате.

За какво използваме твоите лични данни?
Данните Ви служат за визуализиране на публикуваните от Вас обяви. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни.

Колко дълго съхраняваме посочените данни?
Продължителността на съхранение на данните Ви зависи от продължителността, която сте посочили за валидност на обявата, в момента на публикуване. Добрич Плюс не съхранява данни на лица с публикувани обяви, чиято валидност е изтекла.

Разриване на вашите лични данни
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Добрич Плюс да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители.

Защита на личната информация
Добрич Плюс взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате обява в Добрич Плюс, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на Добрич Плюс са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

Вашите права във връзка с данните ви
Ако сте предоставили Ваши лични данни на Добрич Плюс, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви, като влезете във всяка една публикувана от Вас обява.
- право за извършване на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни.
- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Как мога да прекратя достъпа до личните ми данни?
Достъпът до личните ви данни може да бъде прекратен след като премахнете всяка една Ваша обява от Добрич Плюс. Всеки потребител, предоставил съгласие относно използването на личните му данни, може да упражни правото си да бъде забравен във всеки един момент. Тази опция заличава всички лични данни по смисъла на тази политика за поверителност.
За да бъде използвана опцията "Забрави ме" е нужно да премахнете всяка една ваша обява от сайта. Това става по следния начин:
- влезте в детайлен преглед на вашата обявата
- натиснете връзката "Радектирай обявата"
- въведете паролата си и влезте в страницата за редактиране на обява
- натиснете връзката "Изтриване на обява", намираща се в долната част на страницата за редакция на обява.

Ако желаете да изтриете всички ваши обяви е необходимо да изпълните горната процедура за всяка една ваша обява.

Изтриването по този начин на обява от Добрич Плюс гарантира нейното заличаване от сайта.

Политика за използване на ‹бисквитки›
Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които сайтовете запаметяват във Вашия компютър посредством Вашия уеб браузър. Използвани още от средата на 90-те, те са едни от най-глобално използваните технологии в интернет. Бисквитките не могат бъдат използвани като преносител на вируси, а също така чрез тях не можем да получим достъп до Вашия харддиск. Затова ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки.

Бисквитките, използвани в Добрич Плюс, не събират Вашите лични данни или друг тип лична информация, като също така по никакъв начин не вредят на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон. Целта, с която нашият сайт използва бисквитки, е да ни помогне да ви осигурим оптимално използване на интернет и от друга страна да подобри ефективността и функционалността на сайта.

Как да контролираме бисквитките?
Вие можете да контролирате бисквитките и/или да ги изтриете за всички сайтове или за конкретен/конкретни такива, които сте посещавали с Вашият браузър. За повече инфомрация моля посетете www.aboutcookies.org. Важно е да знаете, че настройките за контрол/изтриване на бисквитките трябва да бъдат направени индивидуално за всеки браузър който използвате.

Бисквитките, които използва Добрич Плюс са:

- Задължителни бисквитки (essential cookies)
Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции.

-Бисквитки на трети страни:
Google Analytics - за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик – за отказ вижте тук https://support.google.com/analytics/answer/181881


Последна актуализация на 23.05.2018г.
Варна Плюс - обяви за град Варна и региона